Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy tzw. RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych), które ujednolica zasady ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest przede wszystkim określenie (w jednolity i zrozumiały sposób) zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych przez administratorów, a także ustalenie procedur bezpieczeństwa związanych z gromadzeniem i bezpieczeństwem danych osobowych. W związku z tym, poniżej podajemy informacje o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. Jednocześnie informujemy, że niniejsza wiadomość ma jedynie charakter informacyjny i nie wymaga podjęcia z Państwa strony dodatkowych działań

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest „MACHINE TOOLS INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. M.Buhla 61, 44-217 Rybnik, NIP: 642-000-00-62.

Dane kontaktowe Administratora danych:

Strona: www.mti.pl

E-mail: mti@mti.pl

Nr telefonu: +48 32 42 43 219.

 

Jaki jest uzasadniony prawnie cel przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Państwa dane przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie w poniższych celach:

  • w celu oferowania produktów i usług,
  • zawarcia umowy a następnie wykonania łączącej nas umowy - bez tych danych nie byłaby możliwa realizacja zleconych nam zadań,
  • wypełnienia obowiązku prawnego administratora,
  • w celach analitycznych (lepszy dobór usług, optymalizacja produktów, obsługi),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości jakości naszej obsługi;
  • w celu oferowania produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów),
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Administratora usług na Pani/Pana rzecz.

 

Jaki długi jest okres przechowywania danych?

Państwa dane przechowywane i przetwarzane są przez cały okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody na ich przechowywanie, bądź też do momentu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także biura rachunkowe, kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

 

Jakie są prawa w stosunku do przetwarzania Państwa danych?

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia.

W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z nami pod adresem: mti@mti.pl

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzamy niezgodnie z postanowieniami RODO.

 

 

tel.: +48 32 42 43 219

e-mail: mti@mti.pl


ul. Buhla 61

44-217 Rybnik 

Zobacz na google maps


NIP: 642-000-00-62


mBank S.A Konto w PLN numer konta: 
42 1140 1179 0000 3650 9400 1001


ING Bank Konto w PLN numer konta: 
84 1050 1344 1000 0090 3129 4458


Sąd Rejonowy w Gliwicach. X Wydział Gospodarczy. 

KRS 0000118277, REGON 271011172

Zarząd

Prezes zarządu: Eric Dugard

 

Wiceprezes zarządu: Monika Szewczyk

Wiceprezes zarządu: Bogdan Chłodek 

 

tel.: +48 32 424 32 19


Dział technologiczny

tel.: +48 32 424 32 19, wew. 113, 103


Serwis i części zamienne

tel.: +48 32 424 32 19, wew. 107
e-mail: serwis@mti.pl


Dział sprzedaży

tel.: +48 32 424 32 19, wew. 104, 111, 112,114 lub 115

Wyślij zapytanie ofertowe

Bogdan Chłodek

 

Wiceprezes Zarządu

tel.: +48 662 123 400

tel.: +48 32 424 32 19 wew. 114

email: bogdan@mti.pl

Witold Głowacki

 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 604 620 621

tel.: +48 32 424 32 19 wew. 112

email: witek@mti.pl

Robert Starczewski

 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 606 366 492

tel.: +48 32 424 32 19 wew. 111

email: robert@mti.pl

Krzysztof Szulik 

 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 600 047 194

tel.: +48 32 424 32 19 wew.104

email: krzysztof@mti.pl

Piotr Jakubowski

 

Inżynier ds. sprzedaży

tel.: +48 728 410 997

tel.: +48 32 424 32 19 wew. 115

email: piotr@mti.pl

Rafał Wałdoch

 

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

tel.: +48 728 410 995

email: rafalw@mti.pl